top of page

Imao sam prilike da učim od najboljih. Nisam uvek uspevao i na greškama i neuspesima sam takođe učio. Kao politikolog, razumem društvo u kome živim i svestan sam činjenice koliko još moram da učim. Za rad u javnom sektoru sam se školovao i celu karijeru sam posvetio pomaganju društvu u kojem živim. Koliko god moj doprinos bio mali, verujem da je važno da svako od nas može da doprinese da živimo u boljoj zemlji.

BIOGRAFIJA

Tokom profesionalnog angažovanja, u poslednjih petnaest godina, sticao je radno iskustvo u državnom, privatnom i nevladinom sektoru kao i u međunarodnoj organizaciji. Pripremio je i sproveo više od dvadeset manjih i većih programa, uključujući više od stotinu domaćih i međunarodnih događaja, studijskih poseta i treninga za menadžere projekata, pripadnike akademske zajednice i policije u vezi sa evro-atlantskim integracijama, ljudskim i manjinskim pravima, javnim odgovornostima i demokratizacijom. Obrazovao se u Kragujevcu, Beogradu, Oslu i Brižu, a usavršavao u dvadesetak država širom sveta.

 

Stekao je zvanje diplomiranog politikologa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde je završio i studije inovacija znanja na polju evropskih integracija 2012. godine. Na istom fakultetu, trenutno završava dva master programa: Međunarodna bezbednosti i Evropske studije. Godine 2008. usavršavao se na Letnjoj školi na Univerzitetu u Oslu gde je studirao međunarodne odnose i savremene probleme vlada i politika. Na istom univerzitetu završio je i seminar profesionalnog usavršavanja, a posebnom stipendijom pružena mu je prilika da se usavršava i u Nansen mirovnoj akademiji u Lilehameru. Usavršavao se i na Evropskom koledžu u Brižu, u Belgiji, na programu Evropske političke i administrativne studije.

 

Karijeru je započeo u Helsinškom odboru za ljudska prava u Srbiji na programu obrazovanja za ljudska prava 2005. godine. Tokom rada u Odboru bio je na stažu u Norveškom helsinškom odboru u Oslu. U 2010. bio je zaposlen u Misiji OEBS-a u Srbiji u Odeljenju za demokratizaciju na programu jednakih mogućnosti. U 2011. je postao koordinator programa u Centru za evro-atlantske studije gde je upravljao programima borbe protiv korupcije i analize kršenja ljudskih prava pripadnika oružanih snaga. Tokom 2012. bio je angažovan u Agenciji za borbu protiv korupcije na posmatranju sprovođenja izbora i izradi planova integriteta. Radio je i u privatom sektoru na polju marketinga.

 

Od 2014. do 2018. bio je član Tima Evropa sa kojim je obišao 28 gradova u 50 misija i razgovarao sa 2276 mladih ljudi i državnih službenika o institucionalnom okviru EU, ljudskim pravima, priključivanju Srbije EU i o programima EU za mlade.

 

Dobitnik je brojnih stipendija uključujući stipendiju univerziteta u Oslu, Nansen mirovne akademije u Lilehameru, Fonda za otvoreno društvo, Evropskog koledža, Vlade Francuske i Vlade Gruzije. Autor je i urednik nekoliko brošura o EU. Već deset godina predaje uvod u Evropsku uniju i NATO u Srbiji i regionu. Poslednjih deset godina angažovan je na poziciji izvršnog direktora u Institutu za evropske poslove.

 

Stručne oblasti: Upravljanje projektnim ciklusom, evro-atlantske integracije, institucionalni okvir Evropske unije, ljudska i manjinska prava, javne odgovornosti, borba protiv korupcije, učešće građana u procesima donošenja odluka i borba protiv ekstremizma.

 

Govori engleski, služi se francuskim i španskim jezikom.

bottom of page